Tymczasowa Rada Sekcji Krajowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji

10 lutego, 2022 11:39 pm

W dniu 4 lutego 2022 w trakcie konwentu przewodniczących organizacji skupiających Funkcjonariuszy i Pracowników Policji z terenu całego kraju powołano Tymczasową Radę Sekcji Krajowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. Przewodniczącym Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji został Mirosław Soboń, Zastępcą Przewodniczącego Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji wybrano dr Krzysztofa Potaczek natomiast Sekretarzem Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji został wybrany Jacek Łukasik.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku
Prezydium Tymczasowej Rady Sekcji Krajowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji