Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie powrotu do służby Policjantów, którzy uprzednio zostali zwolnieni ze służby

14 marca, 2022 9:10 pm
https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/za-krotki-czas-na-zgloszenie-gotowosci-do-sluzby-rpo-sugeruje-zmiany-w-przepisach

Zwolniony policjant ma tylko 7 dni na stawienie się do służby po uprawomocnieniu się wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu z Policji. Termin ten jest za krótki, by mundurowi „mieli realną możliwość wyrażenia swojej woli”, czy chcą wrócić do formacji – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek na podstawie zgłaszanych do Biura RPO uwag funkcjonariuszy. Czy jest szansa na to, że na wydłużenie tego okresu zdecyduje się resort spraw wewnętrznych i administracji?

RPO Marcin Wiącek prosi ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o rozważenie zmiany przepisów, w celu wzmocnienia ochrony przywracanych do służby policjantów – czytamy w komunikacie. Inicjatywa ta, to reakcja na uwagi zgłaszane przez policjantów, którzy mimo przywrócenia do służby nie byli, jak pisze, w stanie jej kontynuować. Problem związany ma być z terminem, jaki przepisami wyznaczono na zgłoszenie gotowości do niezwłocznego jej podjęcia. Mają na to dokładnie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego uchylające decyzję o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości. Jeśli mundurowy nie wyrobi się w tym terminie, to stosunek służbowy ulega rozwiązaniu.

Czytaj też

„Rzecznik zwraca uwagę, że w przepisach przyjęto domniemanie oraz fikcję prawną, że policjant zna treść wyroku uchylającego decyzję o zwolnieniu ze służby oraz wie, że musi zgłosić gotowość jej podjęcia w ciągu 7 dni” – czytamy w komunikacie. A tymczasem, jak tłumaczy Biuro,”policjanci najczęściej nie są w stanie określić daty prawomocności tego orzeczenia”, „zwłaszcza jeśli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym”. Jak dodaje, „data prawomocności zależy od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem obu stronom postępowania”. Ważny dla sprawy jest również fakt, że „zarządzenie stwierdzające tą prawomocność zostaje w większości przypadków wydane po jego faktycznym uprawomocnieniu się”. Przekłada się to na to, że policjant dowiedzieć może się o tym fakt już po upływie wyznaczonych przepisami 7 dniach na zgłoszenie gotowości powrotu do służby. Reklamahttps://153c84014fad5351799bcb2d66e28d9d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

W opinii Biura RPO, „okres na zgłoszenie gotowości podjęcia służby może być, bez uszczerbku dla interesu służby, wydłużony”. A to przełoży się na to, że mundurowi zainteresowani powrotem będą mieli „realną możliwość podjęcia decyzji czy chcą służbę kontynuować czy nie”. O wydłużenie tego okresu rzecznik zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Jak to ujął, podjęcie takiej inicjatywy ustawodawczej ma na celu „wzmocnienie ochrony przywracanych do służby policjantów”. Modyfikacji w tym zakresie, jeśli w ogóle do nich dojdzie, nie należy jednak spodziewać się szybko. MSWiA ma listę sprawę „do załatwienia”, jak np. zmiany w art. 15a ustawy emerytalnej mundurowych, a także sporo tematów związanych z trwającym za wschodnią granicą wojną na Ukrainie, który przekłada się bezpośrednio na pracę polskich służb i bezpieczeństwo wewnętrzne Polski.

Czytaj też

Obecnie, zgodnie z przepisami, a dokładnie art. 42 ustawy o Policji, uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości stanowi podstawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne. Jeżeli zwolniony mundurowy w ciągu 7 dni od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia, to stosunek służbowy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 41 ust. 3., który mówi, że policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. Innymi słowy, bierność policjanta traktowana jest przez formację, tak jakby wystąpił z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby.