Protest funkcjonariuszy i pracowników Policji skupionych w NSZZ Solidarność.

4 października, 2022 1:21 pm

Protest funkcjonariuszy i pracowników Policji skupionych w NSZZ Solidarność właśnie się zaczął. W dniu 30 września 2022 r. Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w związku ze skierowaniem do Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP projektu ustawy budżetowej na rok 2023 druk nr 2653 oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 druk nr 2654 przez Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, po ich analizie podjęła uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej.

Szczegóły w załącznikach:

https://www.facebook.com/KrajowaSekcjaPolicjaSolidarnosc

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym ‎8 osób, ludzie stoją i ‎tekst „‎PROTEST sIZ ZIא P NSZZ SOLiDARNOS বא NSZZ SOLIDARNOŚĆ MUNDUROWYCH PROTEST PROTES PROTEST PROTEST STULAT OSTULATY Waloryzacja kwoty bazowej ustawie budżetowej 2023 poziomie 20%. Podniesienie pełniącym okresie odnia 1ma Waloryzacja przewidziana 2023 roku ma obowiązywac stycznia 2023 roku. zamian Podniesienie jednorazowego dodatku inflacyjnego dla każdego dla każdego Policji kwocie jakichkolwiek do końca istopada 2022r. podstawy członków Służby Cywilnejo 200%. obecnegoi iwprowadzenia nowego Wypłata zaległych Å›wiadczeń socjalnych roku października 5,10, 15 roku do emerytury. Przywrócenie Podniesienie Å›wiadczeń socjalnych izrównanie świadczeniami żołnierzy. podstawie zachowania niezdolności służby zwolnienia KRAJOWA SEKCJA FUNKCJONARIUSZY Przywrócenie zaopatrzenia emerytalnego służby. latach PRACOWNIKÓW POLICJI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"‎”‎‎
Brak dostępnego opisu zdjęcia.