Nowy Przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji.

11 maja, 2023 1:39 pm

Policyjna Solidarność wybrała Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji na kadencje 2023-2028.

Do historii przeszła Tymczasowa Rada i po wielomiesięcznej pracy na rzecz utworzenia struktur krajowych Policyjnej Solidarności w poniedziałek 8 maja 2023 r. Delegaci z 12 organizacji NSZZ „Solidarność” zrzeszających Funkcjonariuszy i Pracowników Policji dokonali wyboru władz krajowych.

Wybory władz Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” odbyły się w Warszawskiej siedzibie „Solidarności”. Obradom przewodniczył Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Sekretariatu Służ Publicznych NSZZ „Solidarność”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej „S” Ewa Zydorek, Zastępca Przewodniczącej KKW „S” Jerzy Wielgus, Sekretarz KKW „S” Katarzyna Mackiewicz, przedstawiciele KKW „S” Daniel Pokuta, Dariusz Skorek.

Podczas spotkania przyjęto Regulamin Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ „Solidarność” oraz m. in. uchwałę o przystąpieniu do Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarności”.

Ponadto omówiono dotychczasową działalność organizacji, bieżące problemy dotyczące Policji i propozycje założeń do zrealizowania w najbliższym czasie w celu poprawy warunków pracy i służby w Policji.

Najważniejszym punktem było bez wątpienia wybranie władz Krajowej Sekcji. Należy podkreślić, iż pomimo czterech zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, już w pierwszej turze dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, którym został Pan Jacek Łukasik z organizacji Małopolskiej. Jacek Łukasik po ogłoszeniu wyników głosowania podziękował za zaufanie i wybór na tą zaszczytną funkcję.

Z uwagi, że były to pierwsze wybory władz statutowych Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w najbliższych dniach zostaną zakończone procedury rejestrowe i kwestie organizacyjno-techniczne, po zakończeniu których Rada Krajowej Sekcji będzie mogła niezwłocznie realizować swoje zadania.

Nie mniej po zakończeniu Walnego Zjazdu Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Sekcji na którym powołano Prezydium Rady Krajowej Sekcji oraz przyjęto pierwsze uchwały organizacyjne.

Miło nam poinformować, iż członek Naszej opolskiej organizacji dr Krzysztof Potaczek został wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji.

Zgodnie z Regulamin, siedziba Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ „Solidarność” znajduję się w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność” w Krakowie.

1. Jacek Łukasik – Przewodniczący

2. Rafał Bielecki – Wiceprzewodniczący

3. Bartłomiej Gorzelańczyk – Wiceprzewodniczący

4. Sebastian Kowalski – Wiceprzewodniczący

5. Hanna Kurkiewicz – Wiceprzewodnicząca

6. Aleksander Krzywniak – Wiceprzewodniczący

7. Marcin Pawlus – Wiceprzewodniczący

8. Krzysztof Potaczek – Wiceprzewodniczący

9. Krzysztof Sadowski – Wiceprzewodniczący

10. Radosław Szymański – Wiceprzewodniczący

11. Bartosz Malowicki – Sekretarz

12. Jacek Kozdrój – Skarbnik

Prezydium Krajowej Sekcji FiPP