Categories for Non classé

Reforma szkolnictwa

28 listopada, 2021 11:15 pm Published by Leave your thoughts

Policja doczekała się zapowiadanych od jakiegoś czasu zmian w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. Na liście jest nie tylko budowa nowej jednostki szkoleniowej,... View Article