Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji województwa Opolskiego powstała w kwietniu 2021r.

Trzon związku stanowią Policjanci w czynnej służbie, którzy mają przed sobą 25 lat służby. To właśnie nam najbardziej zależy  na długofalowych  rozwiązaniach i modernizacji służby w długiej perspektywie.

            W przeciwieństwie do starego związku chcemy dokonać zmian w systemie, tak aby  co roku nie trzeba by było prowadzi c kolejnych rozmów o podwyżkach.

Nasza organizacja skupia w swoich szeregach Funkcjonariuszy i Pracowników garnizonu Opolskiego zatrudnionych w strukturach KWP w Opolu.

            Połowę członków Naszego związku stanowią kobiety, które piastują również funkcje koordynatorów czy też członków zarządu Naszej organizacji. To właśnie na prawach kobiet skutecznie się skupiamy i walczymy o ich ustawowe uprawnienia wynikające z ustawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com