Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

największa i najważniejsza organizacja związkowa działająca w naszym kraju. Podstawowym celem "S" jest obrona praw godności i interesów pracowników.