Wyniki naboru dla ogrodów działkowych na 2023 rok

Prezydent Miasta Opola ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019 – 2023” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2023.n nW załączeniu ogłoszenie wyników.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w Opolu

Zgodnie z zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2023 roku” informujemy, że w 2023 roku zabiegi sterylizacji/ kastracji kotów wolno żyjących na zlecenie miasta realizują lekarze weterynarii, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt.nPodmioty, do których organizacje pozarządowe przekazują koty wolno żyjące to:n•  … Dowiedz się więcej

Bezpłatna i anonimowa pomoc prawna dla kobiet w kryzysie

Rady Kobiet oferują mieszkankom Opola darmową, i co istotne anonimową, pomoc prawną dla kobiet, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Pomoc będzie można uzyskać, po uprzedniej rejestracji, w biurze kancelarii przy ulicy Słowackiego 6/11 w Opolu.n nn nKobiety są grupą narażoną na nierówność szans i wykluczenie społeczne. Stąd potrzeba rozmowy i przygotowania planu działania z profesjonalistami, jeśli … Dowiedz się więcej

Dotacje do wymiany pieców na ekologiczne (nabór wniosków)

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach programu „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2023.nOd dnia 17 stycznia do dnia 28 lipca 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2023 rok … Dowiedz się więcej

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com